Informacje dotyczące opłat za przedszkole 2017/2018

Wpłaty przelewem należy dokonywać na następujące konta:

  •  Opłata pobytu dziecka w przedszkolu wg podpisanej umowy: 1,00 zł. za godzinę poza podstawę programową.

Nr konta: 21 1240 1268 1111 0010 3828 4750

  • Opłata za żywienie za dzień: 7,00 zł. (3 posiłki) Nowa stawka od 1.02.2018 – 8,00 zł

Nr konta: 23 1240 1268 1111 0010 3828 5005

  • Opłata na Radę Rodziców miesięczna: 40,00 zł. (prosimy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca)

Nr konta: 75 8309 0000 0084 3535 3000 0010

Dokonując opłat prosimy podać informację za jaki miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka.

Przypominamy o regularnym dokonywaniu opłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca, od 11 każdego miesiąca są naliczane odsetki w systemie GPE.