Personel

Personel

Dyrektor

Nauczyciele

Obsługa

Pozostali pracownicy

Andrzej Kruszewski
(konserwator)

(gimnastyka korekcyjna)