Rozkład dnia

6.00 OTWARCIE PLACÓWKI

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne wg. zainteresowań
 • prace porządkowe
 • czynności higieniczne przed I śniadaniem
 • ćwiczenia poranne

 8.15 I ŚNIADANIE

 • mycie zębów
 • zajęcia organizowane z całą grupą
 • zajęcia umuzykalniające
 • religia
 • czynności higieniczne przed II śniadaniem

10.00 II ŚNIADANIE

 • spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
 • czynności higieniczne przed posiłkiem

11.30 OBIAD – I DANIE

 • relaks poobiedni – słuchanie bajek
 • praca wyrównawcza
 • zabawy ruchowe
 • czynności higieniczne przed II obiadem

14.00 OBIAD – II DANIE

 • zajęcia indywidualne
 • zabawy dowolne wg. zainteresowań
 • prace porządkowe

17.00 ZAMKNIĘCIE PLACÓWKI