brzegi powiek

Mniej więcej w tym samym czasie Sahin i in. zastosował autologiczne podejście do klonowania oparte na przeciwciałach (SEREX), a także zidentyfikował różne typy ludzkich antygenów nowotworowych (16). Razem, te pionierskie wysiłki doprowadziły do potwierdzenia, że antygenom nowotworowy zawierał zarówno antygeny swoiste dla nowotworu, jak i nowotworowe (TAA). Klasyfikacja antygenów nowotworowych Obecnie rozpoznajemy trzy szerokie klasyfikacje antygenów nowotworowych: TSA, TAA i antygenów rakowych linii zarodkowej / raka jądra (CTA) (15, 17. 19). TSA są antygenami, które nie są kodowane w normalnym genomie gospodarza i mogą reprezentować albo onkogenne białka wirusowe, albo nieprawidłowe białka, które powstają w wyniku mutacji somatycznych (tj. Neoantygenów). Podczas inicjacji i progresji nowotworu komórki nowotworowe nabywają mutacje zmieniające białka, które są odpowiedzialne za transformację (mutacje kierowcy) lub są produktem ubocznym niestabilności genomu, która towarzyszy transformacji komórkowej (mutacje pasażerskie) (20. 23). Niektóre z tych zmian mogą powodować ekspresję zmutowanych białek, które są postrzegane przez układ immunologiczny jako obce białka. Ta klasa antygenów prawdopodobnie będzie mniej podatna na mechanizmy tolerancji immunologicznej, a zatem może stanowić bardziej widoczne cele dla kontroli nowotworu za pośrednictwem układu immunologicznego (19, 24). TAA obejmują białka kodowane w normalnym genomie i mogą być normalnymi antygenami różnicowania lub nieprawidłowo wyrażonymi normalnymi białkami. Nadeksprymowane normalne białka, które mają funkcje pobudzające wzrost / przeżycie, takie jak Wilms tumor (WT1) (25) lub Her2 / neu (26), reprezentują TAA, które bezpośrednio uczestniczą w procesie onkogennym. Potranslacyjne modyfikacje białek, takie jak fosforylacja, mogą również prowadzić do tworzenia TAA (27, 28). Ponieważ TAA są białkami normalnymi, ich antygenowość zależy od nieprawidłowych poziomów ekspresji lub kontekstu, aby ominąć naturalnie występujące mechanizmy tolerancji immunologicznej (29, 30). Wzdłuż tych linii, TAA zazwyczaj mają niższe powinowactwo receptora komórek T (TCR) w porównaniu z TSA lub obcymi antygenami (31). Trzecia kategoria obejmuje CTA, które normalnie są wyrażane w jądrach, jajnikach płodu i trofoblastach, ale mogą być również wyrażane w komórkach rakowych (17). Ponieważ są one kodowane w normalnym genomie, ale wykazują silnie ograniczoną ekspresję tkankową, CTA zyskały znaczną uwagę jako atrakcyjne cele w immunoterapii (32). Torowanie drogi dla immunoterapii nowotworów opartych na TSA W 2005 r. Dwa ważne badania na ludziach stymulowały wzrost zainteresowania neoantygenami nowotworowymi jako celami terapeutycznymi w immunoterapii nowotworów. Najpierw, stosując metody klonowania ekspresyjnego, T. Wölfel i in. wykazali, że naturalnie występująca odpowiedź przeciwnowotworowa limfocytów T u pacjenta cierpiącego na czerniaka była ukierunkowana na neoantygeny utworzone przez somatyczne mutacje punktowe w pięciu różnych genach i że odpowiedzi komórek T przeciwko tym TSA przeważały nad odpowiedziami na TAA (33). Po drugie, Rosenberg i Robbins wykazali, że ekspandowane ex vivo. Limfocyty naciekające nowotwór (TIL), po adopcji przeniesionej do pacjenta z czerniakiem, który następnie przeszedł całkowitą regresję nowotworu, zawierał komórki T, które były specyficzne dla dwóch zmutowanych antygenów nowotworowych (34). Limfocyty T specyficzne dla tych neoantygenów utrzymywały się we krwi i guzie pacjenta po adopcyjnym przeniesieniu. Łącznie dane te dostarczyły wsparcia dla koncepcji, że komórki T rozpoznające neoantygeny nowotworowe mogą rzeczywiście zapewnić istotną korzyść terapeutyczną pacjentom z nowotworami pochodzenia ludzkiego. Wyniki te pojawiły się w czasie, gdy większość wysiłków w tej dziedzinie skupiała się na identyfikacji TAA i CTA do stosowania w immunoterapii raka. W tym okresie ograniczono wysiłki w zakresie TSA, ponieważ ich identyfikacja była tak trudna i stanowiła przykład zbyt dużego wysiłku, aby zbyt mało zyskać dla zbyt małej liczby osób.
[przypisy: olejek z wiesiołka, olx maków maz, opiekun osoby starszej ]