Kataloński system opieki zdrowotnej cz. 4

width=300Wykorzystujemy te informacje do generowania przekrojowej bazy danych populacji mieszkańców Katalonii w 2015 r. Można wyróżnić trzy główne rodzaje zmiennych wynikowych: zmienne dotyczące zdrowia, korzystania z usług opieki zdrowotnej i konsumpcji leków na receptę. Ponadto istnieją kontrole dotyczące płci i grupy wiekowej (dzieci poniżej 15 lat, 15-64 lata, 55-64 lata i 65 lat lub więcej).

Status społeczno-ekonomiczny został uzyskany z informacji użytych do obliczenia poziomów współpłacenia (tj. Dochodu osoby fizycznej lub otrzymanych zasiłków z Ubezpieczeń Społecznych) zawartym w centralnym rejestrze rządu Katalonii: osoby ubezpieczone od 1 stycznia 2015 r. Dzieci zostały przydzielone do poziomu społeczno-ekonomicznego ich opiekuna (matki, ojca lub opiekuna prawnego).
[patrz też: olx bedzin, objawy grzybicy pochwy, przedszkole nr 9 gdańsk ]