ortodonta warszawa boya żeleńskiego

Nowotwory wszczepione myszom WT rosły szybciej niż u myszy EC-iDKO, a występowanie guza w EC-iDKO było spontaniczne w modelach spontanicznych, wykazując rolę epsins i 2 w rozwoju nowotworu. Dodatkowo, unaczynienie guza w guzach EC-iDKO było większe niż w guzach WT i było wysoce zdezorganizowane i kręte z nieznacznym pokryciem komórek ściany komórkowej, co sugeruje, że te naczynia nowotworowe były bardziej kruche i niedojrzałe. Powiększone naczynia nowotworowe EC-iDKO były słabo perfundowane i wykazywały rozległy wyciek pozanaczyniowy. Pasula i in. postulują, że ta nieprodukcyjna nieszczelna angiogeneza może prowadzić do upośledzenia podaży tlenu i składników odżywczych, a tym samym do zmniejszenia wzrostu guza u myszy EC-iDKO. Badano, w jaki sposób zmieniono sygnalizację VEGF i nie stwierdzono różnic w poziomach VEGF między guzami EC-iDKO i WT; jednak poziom całkowitego i fosforylowanego VEGFR2 był uderzająco zwiększony. Nie wykryto żadnej zmiany w przypadku innych receptorów zaangażowanych w szlaki angiogenezy, w tym PDGFR-a, TGF-. R1 i EGFR w guzach EC-iDKO w porównaniu z nowotworami WT, co sugeruje, że utrata epsins śródbłonka 2 selektywnie wpływa na sygnalizację VEGFR2. Naukowcy odkryli, że VEGF promuje wiązanie epsin do VEGFR2 przez motywy oddziałujące z ubikwityną epsin. Utrata epsins i 2 szczególnie upośledzała endocytozę i degradację VEGFR2, a następnie powodowała nadmierną sygnalizację VEGF, która zaburzała czynność naczyń nowotworowych przez zaostrzanie nieproduktywnej nieszczelnej angiogenezy (Figura 1). Figura 1Epsiny pośredniczą w ubikwitynacji VEGFR2 i endocytozie. (A) Receptory VEGFR2 na błonie komórkowej ulegają ubikwitynianacji w wyniku wiązania VEGF. Ubikwitynowane receptory wiążą się z białkami zwanymi epsins poprzez motyw oddziałujący z ubikwityną. (B) U myszy EC-iDKO, epsins są inaktywowane, blokując degradację receptora VEGFR2. W wyniku tego zwiększa się sygnalizacja VEGF / VEGFR2, czego skutkiem są nienormatywne, niefunkcjonalne naczynia, które nie wspierają wzrostu nowotworu. Wnioski i przyszłe kierunki Nasze rozumienie sygnalizacji VEGF do tej pory sugeruje, że nadekspresja VEGF indukuje angiogenezę, która zwiększa wzrost guza. Zostało dobrze udowodnione, że mikronaczynia nowotworowe są fenotypowo nieprawidłowe, ze zwiększoną krętością, jednak wynikiem netto jest promowanie wzrostu guza i przerzutów (2). Pasula i in. (13) rzucają nowe światło na zawiłości związane z regulacją sygnalizacji VEGF w nowotworach, pokazując, że nadmierna stymulacja sygnalizacji VEGF / VEGFR2 prowadzi do dysfunkcjonalnych nieszczelnych naczyń, które nie podtrzymują wzrostu guza
[więcej w: opiekun osoby starszej, obliteracja, oparzenia pierwsza pomoc ]